Астрономическа асоциация - София

 

Астрономическа асоциация - София (ААС) е неправителствена и неполитическа организация, създадена на 21 февруари 1994 г. Учредителите са астрономи, работили в Софийската народна обсерватория до закриването й през 1992 г. и техните многобройни ученици. Основната идея е да се създаде реално място, където хората от различни възрасти с интереси към астрономията и свързаните с нея науки да могат да получават допълнително, неформално обучение по астрономия, достъп до най-новите достижения на тези науки и разбира се, несравнимото удоволствие от клубните сбирки със своите съмишленици.
ААС много бързо доказа необходимостта от съществуването на подобна организация - в първите няколко години броят на членовете достигна 70 човека. По същото време, за съжаление, вече бе започнало разпространението с невероятен темп на различни псевдонаучни вярвания, като астрология, гадателства, екстрасенси… Напълно безвъзмездно членовете на асоциацията започват да издават периодично списание за астрономия “Андромеда”, чиито главен редактор от 1994-та и до сега е Боряна Бончева, а през ноември 1999 г. излиза и първият брой на научно-популярния вестник “Телескоп”. Тяхна основна цел е да предоставят на любопитния читател на достъпен език основните принципи на науката, съвременните схващания за заобикалящия ни свят, а също така и свободно поле за дискусии и изява на българските астрономи - любители и професионалисти. Новата и правдоподобна информация, заедно с практическите статии за провеждане на астрономически наблюдения и телескопостроене, които се отпечатват в двете издания, ги прави популярни предимно сред младите читатели, като едновременно с това изгражда в тях здрав научен мироглед.
Асоциацията си сътрудничи със сродни организации от цял свят, като осъществява широк информационен обмен. Френското астрономическо дружество (Societe Astronomique de France, SAF) специално изработи огледало с диаметър 200 mm, а скоро, с помощта на г-н Джино Фарони, член на административния съвет на SAF, ще получим и екваториалната монтировка на нашия нов телескоп.

 

Устав на ААС

Молба за членство

 

НАЧАЛО