Астро курсове и клубове

НАЧАЛЕН КУРС ОБЩА АСТРОНОМИЯ

Кръжок по астрономия за малки деца към Двореца на децата в София. Всеки вторник от 19:30 h - 10 лв. на месец. При ясно небе - наблюдения на терасата.
Контакт: Славка Костова
e-mail: slavka.kostova @ abv . bg
Сайт: ТУК

КУРС ЗА НАЧИНАЕЩИ - АСТРОНОМИЯ И КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Астро-клуб 'ПЛЕЯДИ' и Народно читалище 'Г.С.Раковски'
1309 София, жк. Света Троица, ул. Варна 3
Организират курс за ученици VIII-XI клас АСТРОНОМИЯ и КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
За контакт: Венцислав Кръстев
Тел: 088 979 96 58
e-mail: vencislav_kr @ yahoo . com

Материали на нашите приятели                

Тук ще намерите препратки към материали на астрономическа тематика създадени от нашите приятели.

Христо Попов

e-mail: cpopov @ phys.uni-sofia . bg
Материал: Алманах по Физика

Христо Ванцети

e-mail: christovantceti @ gmail . com
Материал: Любителско телескопо-строене