Печатни издания на ААС                

Астрономическата асоциация - София издава вестник и списание за астрономията, отразяващи новините в науките за Космоса, развитието на любителската астрономия и дейността на асоциацията.

Списание Андромеда - ISSN: 1310-3571
Вестник Телескоп - ISSN: 1311-3879

Редакционен екип                

Главен редактор: Боряна Бончева, e-mail: boriana @ telescope . bg
Редактор: Венцислав Кръстев, e-mail: vencislav_kr @ yahoo . com

Абонамент и разпространение                

Печат: "НЮЗ-Принт" ЕООД, тел. 02 819 11 29
Разпространение: "РВР" ООД, тел. 02 975 20 55, 0898 774 070
Абонамент: Боряна Бончева, e-mail: bbontcheva @ gmail . com

Талон за абонамент за списание Андромеда и вестник Телескоп: Талон 1
Талон за комбиниран абонамент: Талон 2

Последни броеве                


Архив на изданията                

Може да разгледате кориците на последните няколко издадени броеве на списанието и вестника като кликнете върху съответния бутон в дясната част на страницата.