Адрес на ААС и клуба                

Град: София
Пощенски код: 1463
Адрес: улица "Цар Асен", № 49 (вход от улица "Неофит Рилски") - Карта

Телефони                

Стационарен 1: 02 442 20 99
Стационарен 2: 02 981 13 27
Мобилен: 088 717 30 99

Електронна поща                

aas @ aas . bg

WEB сайтове                

www.aas.bg - Астрономическа Асоциация София
www.telescope.bg - Фирма Андромеда

Банкова сметка                

Пощенска Банка АД
Клон: София, ул. Солунска
Сметка в лева (IBAN): BG13BPBI79401054427101
BIC код: BPBIBGSF

Управление на асоциацията                

Председател: Валери Генков, тел. 088 840 24 75, e-mail: vgenkov @ aas . bg
Секретар: Георги Латев
Член на управителният съвет: Боряна Бончева, тел. 088 789 40 56, e-mail: boriana @ telescope . bg

Управление на WEB сайта