В началото                

Астрономическа асоциация София (ААС) е неправителствена и неполитическа организация, създадена на 21 февруари 1994 г. Учредителите са астрономи, работили в Софийската народна обсерватория до закриването й през 1992 г. и техните многобройни ученици. Основната идея е да се създаде реално място, където хората от различни възрасти с интереси към астрономията и свързаните с нея науки да могат да получават допълнително, неформално обучение по астрономия, достъп до най-новите достижения на тези науки и разбира се несравнимото удоволствие от клубните сбирки със своите съмишленици.

ААС много бързо доказа необходимостта от съществуването на подобна организация - в първите няколко години броят на членовете достигна 70 човека. По същото време, за съжаление, вече бе започнало разпространението с невероятен темп на различни псевдонаучни вярвания, като астрология, гадателства, екстрасенси... Напълно безвъзмездно членовете на асоциацията започват да издават периодично списание за астрономия “Андромеда”, чиито главен редактор от 1994-та и до сега е Боряна Бончева, а през ноември 1999 г. излиза и първият брой на научно-популярния вестник “Телескоп”. Тяхна основна цел е да предоставят на любопитния читател на достъпен език основните принципи на науката, съвременните схващания за заобикалящия ни свят, а също така и свободно поле за дискусии и изява на българските астрономи - любители и професионалисти. Новата и правдоподобна информация, заедно с практическите статии за провеждане на астрономически наблюдения и телескопостроене, които се отпечатват в двете издания, ги прави популярни предимно сред младите читатели, като едновременно с това изгражда в тях здрав научен мироглед.

Настоящето                

Асоциацията си сътрудничи със сродни организации от цял свят, като осъществява широк информационен обмен. След успешното синхронно наблюдение в България през лятото на 1994 г., когато кометата Шумейкър-Леви 9 се разби в Юпитер, Френското астрономическо дружество (Societe Astronomique de France, SAF) специално изработи за Асоциацията огледало с диаметър 200 mm, благодарение на г-н Джино Фарони, член на административния съвет на SAF. Днес, 20 години по-късно, Асоциацията вече има своя модерна обсерватория, подходяща за най-разнообразни астрономически наблюдения.

Документи