Откриване                

Обсерватория Андромеда е открита през 2014 година. Намира се в град София на 843 м.н.в.


        

Телескоп                

Марка и модел: PlaneWave CDK 17"
Оптична система: Corrected Dall-Kirkham
Конструкция: тръбна ферма от въглеродни нишки
Апертура: 432 мм
Фокусно разстояние: 2938 мм
Централна обструкция: 48 %
Документация: сайт

Монтировка                

Марка и модел: 10Micron GM 4000 HPS
Вид: германска екваториална монтировка
Насочване: осеви абсолютни енкодери
Управление: ръчно с пулт и дистанционно от компютър
Документация: сайт

Фото техника                

CCD камера: Apogee ALTA U16M
Фотоапарат: Canon 50D

Купол                

Марка и модел: Homedome HD10
Диаметър: 3 м.
Документация: сайт

Фотоалбум                

Andromeda Observatory