Астро курсове и клубове

Катедра Астрономия към Физически Факултет
Софийски Университет "Св. Климент Охридски"


За поредна година катедра Астрономия се включва в Европейската нощ на учените. На 28 септември в часовете от 18 до 22 ч. обсерваторията на СУ "Св. Климент Охридски" ще бъде отворена с разнообразна програма и вход свободен.

Кратки лекции на достъпен език:
Представяне на дейността на катедра Астрономия
История на астрономията
Слънцето, Земята, хората
В търсене на нови светове – екзопланетите
От Големия взрив до днес
Как да работим със звездни карти

Разглеждане на обсерваторията и най-стария телескоп на постоянен фундамент в България. При ясно небе, след 19:30, ще се проведат наблюдения на Сатурн и Марс с няколко телескопа.

Материали на нашите приятели                

Тук ще намерите препратки към материали на астрономическа тематика създадени от нашите приятели.

Христо Попов

e-mail: cpopov @ phys.uni-sofia . bg
Материал: Алманах по Физика

Христо Ванцети

e-mail: christovantceti @ gmail . com
Материал: Любителско телескопо-строене