Дейността на Астрономическа Асоциация София е насочена към любителите на астрономията от всички възрасти и всички хора, които проявяват интерес към небето, неговата красота и обичат да гледат нагоре.

Популяризаторска дейност                

* Организиране и провеждане на демонстрационни астрономически наблюдения с телескопи
* Летни училища по наблюдателна астрономия
* Експедиции по повод конкретни астрономически събития
* Работни групи по интереси, например телескопостроене, астрофотография и др.
* Лекции, беседи, дискусии, образователни програми, спектакли на тема астрономия и сродните й науки
* Предоставяме среда за изява на българските любители
* Прожекции на научно-популярни и образователни филми
* Създаване на образователни научно-популярни филми и специализиран софтуер с приложение в астрономията
* Събираме и съхраняваме астрономическа и научно-популярна литература

Издателска дейност                

Двете печатни издания на ААС (вестник Телескоп и списание Андромеда) отразяват последните достижения на науките за Космоса и Земята и любителската астрономия, както на национално, така и на европейско и световно равнище. Също така са идеалното място за изява на българските астрономи - любители. Ние издаваме също така и календари, карти, атласи, плакати и пособия за обучение по астрономия.